Schoolvakanties en -tijden

Openingstijden

De basisschool is geopend van 8.30 tot 14.45 uur m.u.v. de woensdagmiddag en vrijdagmiddag en de vakanties.

De peuterspeelzaal is geopend van 8.30 tot 11.15 uur m.u.v. de vakanties.

De kinderopvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 7.30 tot 18.30 uur, m.u.v. de landelijke feestdagen.

 

De tijden van basisschool, BSO, kinderopvang en peuterspeelzaal gaan in elkaar over. Hierdoor bieden wij dagelijks voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar alle voorzieningen op gebied van onderwijs, voorschoolse educatie, opvang en ontspanning in 1 gebouw.

De lestijden

 

De lestijden zijn volgens de wettelijke eisen vastgesteld. In totaal moet een kind in 8 jaar basisonderwijs 7520 lesuren krijgen. De basisschoollestijden zijn voor alle groepen:

 

Maandag 08.30 - 14.45 uur
Dinsdag 08.30 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur
Donderdag 08.30 - 14.45 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur 

 

De lunchpauze voor de kinderen begint om 12.00 uur. Tijdens de lunch wordt een educatieve film getoond of door de leerkracht voorgelezen. Zo kunnen de kinderen rustig en ontspannen eten.

Om 12.15 uur is er vervolgens de middagpauze tot 12.45 uur waarna de lestijd ’s middags begint.

Om 14.45 uur is het einde van de lestijd en het begin van de BSO.

 

Er blijven een aantal uren over die wij gebruiken voor losse vakantiedagen of studiedagen voor het team die in de kalender en het Brede School Nieuwsbrief genoemd worden. Klik hier voor het vakantierooster