Samenwerking met opvangorganisaties

Wij werken samen met verschillende opvangorganisaties in en buiten Gerwen.

In het gebouw van Brede school Heuvelrijk is Kids Society Erica (KSE) gevestigd. Kinderen van 0 t/m 4 jaar kunnen daar terecht voor dagopvang en kinderen van 4 t/m 13 jaar voor buitenschoolse opvang.

Dagopvang

Bij de dagopvanggroep staan de pedagogisch medewerkers klaar om de kinderen op te vangen en ze een mooie en leerzame tijd te geven. Alle medewerkers van KSE zijn geschoold op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Meer informatie hierover kun je vinden op de website van Kids Society Erica of via het servicebureau. Tel: 040-2635155

Buitenschoolse opvang

Voor kinderen vanaf vier jaar biedt KSE buitenschoolse opvang. Ook hier wordt aan de optimale ontplooiing van je kind gewerkt. Er is veel tijd voor vrij spelen en ontspanning, maar ook voor belangrijke vaste groepsmomenten.  Elk kind krijgt persoonlijke aandacht van de medewerk(st)ers.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van Kids Society Erica of via het servicebureau. Tel: 040-2635155

Peuterwerk

De kinderspeelzalen Nuenen verzorgen het peuterspeelzaalwerk voor Kids Society Erica. Het peuterspeelzaalwerk is er voor peuters in Nuenen die (nog) geen gebruik maken van het kinderdagverblijf. Kinderen spelen hier samen en leren daarvan. Een speciaal voorschools peuteraanbod helpt je kind zich verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen, bewegen en omgaan met andere kinderen. Zo maakt je kind straks een goede start op de basisschool.