Peuterhof

In Brede School Heuvelrijk is ook het peuter(speelzaal)werk van Kids Society Erica gehuisvest: peuterwerk Peuterhof.

 

Het peuter(speelzaal)werk in Nuenen is er voor peuters van 2 jaar en 6 maanden- tot 4 jaar die (nog) geen gebruik maken van het kinderdagverblijf. Kinderen spelen hier samen in een veilige en uitdagende omgeving en leren daarvan. De kinderen worden begeleid door enthousiaste en kundige pedagogische medewerkers.

 

Een speciaal voorschools peuteraanbod helpt uw kind zich verder te ontwikkelen op bijvoorbeeld het gebied van taal, rekenen, bewegen en omgaan met andere kinderen. Er wordt gewerkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters. Zo maakt uw kind straks een goede start op de basisschool. Vanzelfsprekend is er een goede samenwerking tussen het peuterwerk, kinderdagverblijf groep de Bijtjes en de basisschool.

 

Peuterwerk kinderen gaan minimaal 8 uur per schoolweek naar het peuterwerk. Zo komen op maandag-donderdag of op dinsdag-vrijdag tussen 8.30 - 12.30 uur. Kinderen die de Nederlandse taal (nog) niet genoeg kennen, kunnen per schoolweek 8 uur extra naar het peuter(speelzaal)werk. Deze kinderen krijgen via het consultatiebureau een aanmelding/verwijzing zolang dat nodig is ter ondersteuning van hun taalontwikkeling en komen dan in totaal 16 uur per week naar het peuterwerk.  Dit heet een VVE-indicatie. Deze uren zijn dan verdeeld over vier ochtenden per schoolweek; maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Het spreekt voor zich dat, als uw kind 4 jaar is geworden, doorstromen van het peuterwerk naar de buitenschoolse opvang van Kids Society Erica op Heuvelrijk ook tot de mogelijkheden behoort.

 

U kunt uw kind aanmelden voor het peuter(speelzaal)werk door hier online in te schrijven of bezoek de website van Kids Society Erica, www.kidssociety.nl

Voor meer informatie of bij vragen kunt op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur ook contact opnemen met het Servicebureau van Kids Society Erica via T: 040-2635155.

Mailen kan ook: info@kidssociety.nl

 

Wij heten u en uw kind van harte welkom bij peuterwerk Peuterhof!