Peuterhof

In Brede School Heuvelrijk is ook het peuter(speelzaal)werk van Kids Society Erica gehuisvest: peuterwerk Peuterhof.

 

Het peuter(speelzaal)werk in Nuenen is er voor peuters van 2 jaar en 6 maanden- tot 4 jaar die (nog) geen gebruik maken van het kinderdagverblijf. Kinderen spelen hier samen in een veilige en uitdagende omgeving en leren daarvan. De kinderen worden begeleid door enthousiaste en kundige pedagogische medewerkers.

 

Een speciaal voorschools peuteraanbod helpt uw kind zich verder  te ontwikkelen bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen, bewegen en omgaan met andere kinderen. Er wordt gewerkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters. Zo maakt uw kind straks een goede start op de basisschool. Vanzelfsprekend is er een goede samenwerking tussen het peuterwerk, kinderdagverblijf groep de bijtjes op Heuvelrijk en de basisschool.

 

Peuterwerk kinderen gaan minimaal acht uur in een schoolweek naar het peuter(speelzaal)werk. Zo komen op maandag-donderdag of op dinsdag-vrijdag dussen 8.30 - 12.30 uur. Kinderen die de Nederlandse taal (nog) niet genoeg kennen, kunnen acht uur extra naar het peuter(speelzaal)werk. Deze kinderen krijgen via het consultatiebureau een aanmelding/verwijzing zolang dat nodig is voor hun taalontwikkeling. Dit heet een VE-indicatie. In totaal gaan zij na aanmelding door de consultatiebureau zestien uur in de week naar het peuter(speelzaal)werk. Deze uren zijn verdeel over vier ochtenden per schoolweek op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

Het spreekt voor zich dat een doorstroom van het peuterwerk naar de buitenschoolse opvang van Kids Society Erica op Heuvelrijk tot de mogelijkheden behoort als uw kind 4 jaar geworden is.

 

U kunt uw kind aanmelden voor het peuter(speelzaal)werk door hier online in te schrijven of bezoek de website van Kids Society Erica, www.kidssociety.nl

 

U kunt voor meer informatie of bij vragen ook contact opnemen met het Servicebureau van Kids Society Erica. We zijn te bereiken op werkdagen tussen 9.00 en 1700 uur via telefoonnummer 040-2635155. Mailen kan ook: info@kidssociety.nl

 

Wij heten u en uw kind van harte welkom bij peuterwerk Peuterhof!