Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor 2017-2018

De ouderraad vraagt u voor 1 februari 2018 de ouderbijdrage over te maken. Klik hier voor de brief. Houdt u er rekening mee dat als u de bijdrage niet voldoet, uw kind helaas niet aan de activiteiten mee kan doen.

De ouderbijdrage is volgt vastgesteld:

 

Het basisbedrag voor alle kinderen in alle groepen is Є 12.

De extra bijdrage voor de schoolreis per kind is:

Groep 1 t/m 7 Є 25
Groep 8 (schoolkamp)  Є 75

 

In de OR wordt jaarlijks aan de OR-leden het financiele overzicht van de inkomsten en de uitgaven aangeboden.

Bijdrage

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.