Ouderbijdrage

De ouderbijdrage 

Om activiteiten voor de kinderen te organiseren wordt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Dit betreft een basisbedrag eventueel aangevuld met een extra bijdrage afhankelijk van het leerjaar.  Klik hier voor de brief. Houdt u er rekening mee dat als u de bijdrage niet voldoet, uw kind helaas niet aan de activiteiten mee kan doen.

 

De ouderbijdrage is volgt vastgesteld:

 

Het basisbedrag voor alle kinderen in alle groepen is Є 14.

De extra bijdrage voor de schoolreis per kind is:

Groep 1 t/m 7 Є 25
Groep 8 (schoolkamp)  Є 75

 

In de OR wordt jaarlijks aan de OR-leden het financiële overzicht van de inkomsten en de uitgaven aangeboden.

Bijdrage

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.