Ouderraad

Samen leuke dingen organiseren... Waar zouden we zijn zonder de ouderraad? De actieve ouderraad op onze school bestaat uit minimaal 8 personen. Zij vergaderen ongeveer 6 tot 8 keer per jaar.

 

Tijdens de vergaderingen, welke openbaar zijn en op school plaats vinden, komen allerlei organisatorische zaken aan de orde. Bijvoorbeeld de invulling van het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, de paasviering, de schoolreis, excursie en het schoolkamp.  

 

Ouderbijdrage

Om activiteiten voor de kinderen te organiseren wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. Dit betreft voor groep 1 - 7 dit schooljaar een bassisbedrag van € 14,00 sangevuld met een bijdrage voor het schoolreisje van € 25,00. 

 

Samenstelling van de OR 

Marianne van Dril Voorzitter
Linda Gebben Penningmeester

Wouter Rensen

Secretaris
Marjon Berkvens Leerkracht
Daphne Boer Leerkracht
Ivo Lenting Lid

Sanne de Goede

Lid
Kelly Schoenmakers Lid

 

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen naar orbredeschoolheuvelrijk@eenbes.nl