Ouderbetrokkenheid

Wij stellen een grote betrokkenheid van ouders zeer op prijs! Een goede samenwerking met u draagt bij aan het welbevinden, de ontwikkeling en de schoolsuccessen van uw kind. We willen u goed en tijdig informeren en stellen het op prijs wanneer u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis.

Overzicht van informatie- en contactmogelijkheden

Inloopmomenten

De bel gaat ’s morgens om 8.25 uur en de leerkrachten zijn dan al in de klas. U kunt binnenlopen om uw kind naar de klas te brengen en eventueel de leerkracht kort te spreken. Om 8.30 uur beginnen de lessen.

Rapporten

In groep 1 ontvangt u 1 keer per jaar een rapport over de voortgang van uw kind. De groepen 2 t/m 8 krijgen 2 keer per jaar een rapport mee. In de week erna zijn de 10-minuten-gesprekken. De datums vindt u terug in de agenda.

Kijkavonden

We organiseren op de basisschool inloopmomenten en 2 kijkavonden. Ouders, opa's en oma's zijn dan welkom om van de kinderen te horen hoe zij in de klassen hebben gewerkt en wat zij hebben geleerd tijdens projecten. 

Gezamenlijke schoolvieringen

Een aantal keer per jaar is er een schoolviering in onze theaterzaal of buiten ons gebouw. Voorbeelden zijn: een open podium, de kerstviering, carnaval. Bij een aantal vieringen bent u van harte welkom. We nodigen u uit in het brede school bulletin.

Brede school bulletin

U ontvangt maandelijks de nieuwsbrief met praktische zaken en nieuws van de brede school per e-mail. De nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op de website www.bredeschoolheuvelrijk.nl