Ouderbetrokkenheid

Wij stellen een grote betrokkenheid van ouders zeer op prijs! Een goede samenwerking met u draagt bij aan het welbevinden, de ontwikkeling en de schoolsuccessen van uw kind. We willen u goed en tijdig informeren en stellen het op prijs wanneer u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis.

Corona

Hieronder vindt u de gebruikelijke contactmogelijkheden, in verband met corona zijn deze aangepast. De school is gesloten en online onderwijs is weer een feit. We kunnen constateren wat we trots zijn. 

Trots op de leerkrachten; die op een goede manier het online lesgeven verzorgen; 

Trots op u als ouder; dat u, uw kind(eren) zo optimaal mogelijk begeleid bij het schoolwerk thuis.

Trots op uw en onze kinderen. Dit is leren vanuit een heel bijzondere situatie. Wij merken dat de kinderen echt goed hun best doen!

 

Wilt u graag iemand spreken vragen wij u te mailen naar: bredeschoolheuvelrijk AT eenbes DOT nl

U kunt ook altijd een mail sturen naar de betreffende leerkracht van uw kind.

Tevens is het mogelijk telefonisch contact te zoeken via 040-2831261.

 

Overzicht van informatie- en contactmogelijkheden

 

Inloopmomenten

De bel gaat ’s morgens om 8.25 uur en de leerkrachten zijn dan al in de klas. U kunt binnenlopen om uw kind naar de klas te brengen en eventueel de leerkracht kort te spreken. Om 8.30 uur beginnen de lessen.

Rapporten

In groep 1 ontvangt u 1 keer per jaar een rapport over de voortgang van uw kind. De groepen 2 t/m 8 krijgen 2 keer per jaar een rapport mee. In de week erna zijn de 10-minuten-gesprekken. De datums vindt u terug in de agenda.

Kijkavonden

We organiseren op de basisschool inloopmomenten en 2 kijkavonden. Ouders, opa's en oma's zijn dan welkom om van de kinderen te horen hoe zij in de klassen hebben gewerkt en wat zij hebben geleerd tijdens projecten. 

Gezamenlijke schoolvieringen

Een aantal keer per jaar is er een schoolviering in onze theaterzaal of buiten ons gebouw. Voorbeelden zijn: een open podium, de kerstviering, carnaval. Bij een aantal vieringen bent u van harte welkom. We nodigen u uit in de nieuwsbrief

Schoolapp

U ontvangt via de schoolapp regelmatig een update van de leerkracht over de ontwikkelingen in de klas. Download hier de flyer voor de aanmeldinstructies.