MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit 4 leden: 2 leerkrachten en 2 ouders. De ouders worden gekozen door midddel van verkiezingen. 

Beleidszaken

De MR praat actief mee over beleidszaken die alle kinderen aangaan. Denk aan de identiteit van onze school, de veiligheid, het schoolplan, de groepenindeling en de schoolontwikkeling. 

2020-2021 jaarplan

2019-2020 jaarplan

 

Formeel en informeel klankbord

De MR heeft instemming- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat de directie bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen. Soms kan een besluit zelfs pas worden genomen, als de MR het daarmee eens is.

 

Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directeur die ook zitting heeft in de MR. Wilt u iets bespreken of kenbaar maken? U kunt zich altijd tot een van ons wenden. We zijn via dit mail adres te bereiken: mrbredeschoolheuvelrijk@eenbes.nl

 

De MR komt ongeveer 1 keer per 6 weken bijeen. De data vindt u in de agenda.

De notulen hiervan vindt u hieronder:

30 november 2020

9 december 2019

11 november 2019

30 september 2019

19 juni 2019

9 mei 2019

 

 

Samenstelling MR

 

Marleen Schut

Voorzitter

06-50208367

Jorg de Punder

Secretaris

 

Carin Macias

Teamlid 

040- 283 1261

Ellen Knoops

Teamlid

040- 283 1261

Mail MR

mrbredeschoolheuvelrijk@eenbes.nl