Klachtenprocedure

Doet zich onverhoopt een probleem voor? We werken graag samen met u aan de oplossing. Gaat u daarvoor naar de groepsleerkracht.  Hij of zij kent uw kind en de groep het beste en kan een voorval of omstandigheid het beste toelichten. Komt u er met hem/haar niet uit?  Neem dan contact op met onze directeur Harold Jacobs. Hij maakt altijd tijd voor u vrij en neemt uw zorg of klacht serieus. Hij gaat in gesprek met de betrokken leerkracht en koppelt zijn bevindingen aan u terug. Samen hebben we één belang: het moet goed gaan met uw kind. Daarvoor gaan we.  

Interne contactpersoon

 

Onze interne contactpersoon – Carmen Latour  –  geeft u graag meer uitleg over de klachtenregeling. Carmen is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor leerlingen als voor ouders.  tel. 040-2831261 (school) of carmen.latour@ eenbes.nl

 

Wat doet de interne contactpersoon?

 

• luisteren naar de klacht;

• informatie geven over de klachtenprocedure;

• overleggen met de externe vertrouwenspersoon;

• eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;

• contact houden met de leerling/ouders.

 

Als het resultaat na deze gesprekken niet naar tevredenheid is, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Eenbes Basisonderwijs.  

 

We hopen natuurlijk dat het zover niet komt en gaan ervan uit dat wij in een goed gesprek met u tot een bevredigende oplossing komen.