Kids Society Erica

Al meer dan dertig jaar staat bij Kids Society Erica het welzijn en welbevinden van kinderen centraal. Met liefde voor kinderen en met vakkennis staan onze medewerkers op onze negen locaties voor kinderen en ouders klaar. Daarom vindt u ons ook als samenwerkingspartner in de Brede School  Heuvelrijk.

 

Het is voor ons belangrijk dat kinderen en ouders met plezier en vertrouwen naar Heuvelrijk  toe komen. Kids Society Erica heeft de theorieën van de belangrijkste pedagogen en de internationale kinderrechten meegenomen in haar pedagogisch beleid. Ons pedagogisch beleid én de werkplannen van alle locaties zijn te vinden op onze website www.kidssociety.nl De vier opvoedingsdoelen van professor Marianne Riksen-Walraven spelen bij ons ook een belangrijke rol. Kids Society Erica biedt met deze doelen:
 
1. Emotionele veiligheid. Wij vinden het belangrijk dat een kind het naar zijn zin heeft, goed in zijn vel zit en zich veilig voelt. Want pas dán zal het nieuwe uitdagingen aan durven gaan.
2. We bieden kinderen alle gelegenheid om persoonlijke competenties te ontwikkelen. Het is belangrijk dat elk kind in zijn of haar eigen tempo vaardigheden ontwikkelt die goed bij het kind passen en die – nu én later - handig en bruikbaar zijn in het dagelijks leven.
3. Het ontwikkelen van sociale competenties is een ander speerpunt. Daarom stimuleren we het samen spelen, alsook de interactie tussen kinderen en medewerkers. Want: samen spelen is samen leren.
4. Wij geven kinderen de gelegenheid om zich de cultuur, normen en waarden van een prettige samenleving eigen te maken. Wij leren hen op een plezierige en respectvolle wijze met anderen en hun omgeving om te gaan.
 
Kids Society Erica wil kinderen spelenderwijs stimuleren en uitdagen. Het nauwgezet volgen van het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen hoort daarbij. We volgen en helpen de kinderen zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen met kwaliteiten als veerkracht, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. We doen dit natuurlijk niet alleen. Samen met ouders en met de partners in de Brede Scholen en daarbuiten willen we waar maken waar we voor staan: Goed voor je kind!
 
Wilt u meer weten over Kids Society Erica? Loop gerust eens bij ons binnen of surf naar onze website www.kidssociety.nl
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met ons Servicebureau aan de Jacob Cattstraat 1-3, Postbus 60, 5670 AB Nuenen, telefoon 040-2635155. Mailen mag ook: info@kidssociety.nl.
 
Marcel Strolenberg
Directeur / Bestuurder Kids Society Erica