Kids Society Erica

Kinderopvang van 0 tot 13 jaar

Kids Society Erica (KSE) verzorgt in Brede school Heuvelrijk dagopvang voor kinderen van 0 - 4 jaar, peuterwerk voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden - 4 jaar, en buitenschoolse opvang voor 4 - 13 jarigen. Wij bieden de kinderen een uitdagende en veilige plek waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ieder kind wordt gezien en krijgt alle ruimte om zichzelf te zijn en uit te groeien tot een uniek persoon met eigen talenten. Binnen Brede School Heuvelrijk werken wij samen met de peuterspeelzaal en de basisschool. Dankzij goede onderlinge samenwerking borgen wij zo de begeleiding en zorg voor ieder kind.

 

Dagopvang voor 0 – 4 jaar

Bij de dagopvanggroep De Bijtjes staan onze pedagogisch medewerkers klaar om de kinderen op te vangen en ze een mooie en leerzame tijd te geven. Al onze medewerkers zijn geschoold op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Zo ook de medewerkers van de verticale dagopvanggroep De Bijtjes. Zo wordt alle kinderen, ook de allerkleinsten, de mogelijkheid geboden zich optimaal te ontwikkelen. Daarnaast werken wij in de dagopvang (- en bso groepen) vaak samen met basisschool en peuterwerk aan een gezamenlijk thema. Zo geven wij de peuters onder het motto “spelen is leren” een toegankelijke opstap naar de basisschool. Bij de overgang naar groep 1 zorgen wij voor een warme overdracht naar de leerkracht. Dit gaat heel gemakkelijk omdat kinderen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten elkaar goed kunnen treffen in het gebouw.

 

Buitenschoolse opvang voor 4 – 13 jaar

Wanneer de kinderen eenmaal op de basisschool zitten kunnen ze bij ons terecht op de vooren buitenschoolse opvang. Wij hebben in Gerwen drie BSO-groepen, De slingerapen- De Beverbende- en Het Bonte Paard, waar kinderen van dezelfde leeftijd samen spelen. Tijdens de buitenschoolse opvang ligt het accent op vrije tijd; sport- en spelactiviteiten, knutselen, buitenspelen, koken, lekker chillen enzovoort. Er wordt een afwisselend activiteitenprogramma aangeboden aan de kinderen waar ze, indien ze dit willen, aan kunnen deelnemen en vervoer richting vaste Clubjes (bijvoorbeeld voetbal) wordt verzorgd door onze vaste chauffeurs. Op woensdag hebben we op onze locatie gevestigd aan de Jacob Catsstraat in Nuenen de Vet Cool Kids. Ook de kinderen uit Gerwen komen op woensdag in deze groepen spelen evenals de BSO kinderen van alle andere KSE locaties. Zo kunnen we de kinderen een leuk en afwisselend activiteitenprogramma aanbieden. Voor de tieners van alle locaties wordt jaarlijks o.a. een geweldig tienerkamp georganiseerd!

 

Mooie herinneringen voor later

Samen met school zijn wij in ontwikkeling naar één kindcentrum. Dat betekent dat wij nu al samenwerken waar mogelijk en we dit graag verder gaan uitbreiden. Zo is er al een zorgteam waardoor wij samen nog beter de kinderen kunnen begeleiden die wat extra aandacht nodig hebben. Ieder kind is dus goed in beeld. In de kinderopvang staat spelen en plezier voorop, maar is er zeker oog voor een gezonde ontwikkeling. Bij de jongere kinderen bieden we o.a. ontwikkelkansen aan voor taal, motoriek, omgang met elkaar en op cognitief gebied. Oudere kinderen begeleiden we juist in de sociale omgang, mediawijsheid of we leren ze bijvoorbeeld koken als ze dat leuk vinden. Zo zorgen wij voor professionele kinderopvang, waarbij zowel ouders als kinderen later terugkijken op de mooie herinneringen aan hun tijd bij ons.

 

Meer weten? Ons servicebureau is op werkdagen telefonisch bereikbaar op 040-2635155 tussen 9.00-17.00 uur voor vragen, informatie en rondleidingen of bekijk hier onze website (www.kidssociety.nl). Mailen mag ook, info AT kidssociety DOT nl