Aanmelden

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden? Welkom! 

 

Nieuwe ouders kunnen hun kind aanmelden in een persoonlijk gesprek met de directeur, Harold Jacobs. Daarbij geeft u aan of uw kind naar verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Na het gesprek vult u een formulier in. De school toetst zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken.

 

Wennen op school

In de Wet Primair Onderwijs is geregeld dat een kind vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden tot het bereiken van de vierjarige leeftijd kan wennen voordat het kind definitief naar school komt.

Bij ons kan uw kind een aantal dagdelen wennen. Het wennen start twee weken voordat uw kind vier jaar wordt. Met de leerkracht spreekt u af wanneer uw kind op bezoek kan komen om te wennen. Uw kind mag naar 1 of meer wenmomenten komen, zodat de eerste schooldag een stuk minder spannend is. Is de eerste stap over de drempel eenmaal gezet? Dan gaat het spelen vaak vanzelf.

Wordt uw kind 4 jaar in de 6 weken voor de zomervakantie?

Dan stroomt uw kleuter in principe in na de zomervakantie. In de laatste 6 weken loopt het schooljaar op zijn einde: er zijn dan afrondende activiteiten, terwijl een nieuwe kleuter juist baat heeft bij een sfeer van ‘opstarten’. Uw kind kan wel voor de zomervakantie op geschikte momenten alvast komen wennen. 

 

Wordt uw kind 4 jaar in december?  

Dan stroomt uw kleuter in principe in na de kerstvakantie. In de weken van december is het druk met Sinterklaas en Kerstvoorbereidingen. Een nieuwe kleuter heeft baat bij vaste structuur, vooral in de eerste weken op school. In december is de structuur regelmatig anders vanwege Sinterklaas en Kerstvoorbereidingen, vandaar dat wij dit beleid hebben. Uw kind kan wel in november op geschikte momenten alvast komen wennen. 

Instromen vanaf een andere school

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen voor een warme overdracht. We nemen altijd contact op met de vorige school om informatie over het kind te krijgen. U bent van harte welkom voor een rondleiding en u kunt een kijkje nemen in de groep, waar uw kind een halve dag mag meedraaien. 

Contact

Wilt u graag een rondleiding of heeft u vragen over de aanmelding? U bent van harte welkom!

Neem gerust contact met ons op: 040-2831261, of per mail.