Voor nieuwe ouders

Welkom!

Uw kind start op onze brede school bij de kinderopvang, bij de peuterspeelzaal of op de basisschool.  

Voor de basisschool gelden nieuwe aanmeldingsregels sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014. Voor de duidelijkheid zetten we deze hier even op een rijtje: 

  • U meldt telefonisch of schriftelijk dat u interesse heeft in onze school. U wordt dan voor een gesprek en een rondleiding uitgenodigd op school door de directie (Harold Jacobs) van de school. Uw kind komt mee naar dit gesprek. 

  • Tijdens het kennismakingsgesprek vertelt Harold over de school en vraagt u naar de ontwikkeling van uw kind en of er speciale zorg voor uw kind nodig is. Dit is in het belang van uw kind omdat op deze manier de directeur, intern begeleider en het team kunnen inschatten of school de nodige zorg kan bieden. 

  • Als u en de school vinden dat de goede zorg aan uw kind geboden kan worden, vindt de daadwerkelijke aanmelding plaats. Zo weten u en de school zeker dat aan uw kind een goede start geboden wordt omdat wij meteen weten wat uw kind nodig heeft. Vandaar de term: Passend Onderwijs.

Vragen over de aanmelding?

Neem gerust contact met ons op: 040-2831261, of per mail.

Burgerservicenummer

Vanaf 1 februari 2006 is de school wettelijke verplicht om ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen naar een opgave van het Burgerservicenummer van hun kind te vragen. 

Met het toekennen van een onderwijsnummer aan elke leerling die in Nederland bekostigd onderwijs volgt, worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Het verlichten van de administratieve last voor onderwijsinstellingen 
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van beleids- en managementinformatie 
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van beleids- en managementinformatie
  • Het verbeteren van de controle op de rechtmatigheid van de bekostiging en andere voorzieningen voor scholen