Inhoud spellingonderwijs

Ons spellingonderwijs begint bij de kleuters. Daar worden kinderen spelenderwijs in contact gebracht met auditieve taalactiviteiten.

 In groep 3 is het een integraal onderdeel de methode Veilig Lezen Lezen. 

Vanaf groep 4 wordt het spellingonderwijs methodisch aangeboden (Spelling op Maat).

Naast het gebruik van een spellingmethode wordt ook online software ingezet om kinderen afgestemd en doelgericht spelling bij te brengen.

Hieronder vindt u een overzicht van de doelen en inhouden die per leerjaar in ieder geval worden aangeboden. Hiervoor moet u even op het juiste leerjaar klikken.