Ieder kind is anders

Vernieuwende werkvormen 

Als basis in de klas gebruiken we coöperatieve werkvormen en DenkBeelden.

Cooperatieve werkvormen stimuleren het samenwerken en verbeteren sociale vaardigheden als luisteren, hulp geven, overleggen en aanmoedigen. DenkBeelden zijn visuele modellen die kinderen helpen hun denken te structureren. 

De combinatie van cooperatieve werkvormen en DenkBeelden zorgen voor hoge betrokkenheid van de leerlingen bij hun leerproces. Dankzij moderne middelen en uitdagende werkvormen komen we tegemoet aan verschillen tussen kinderen. Dat doen we in samenwerking met onze partners en ouders.

Passend Onderwijs

Wij zijn de enige school in ons dorp en we streven ernaar alle kinderen een passende speel- en leerplek bieden. Ook aan kinderen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben. Wij vinden u, de ouders, hierbij de belangrijkste gesprekspartner.

Alles-in-1 en Alles-Apart

We werken met de methode: Alles-in-1. Zo werken we plezierig, uitdagend en effecient aan alle leerstof; taal, lezen, wereldoriëntatie, Engels en de creatieve vakken – met projecten (thema’s). Het is een prettige methode om mee te werken in onze combinatieklassen. 

 

Mediawijsheid

Onze leerkrachten zetten computers en laptops constructief in: de kinderen leren zelf informatie te zoeken. De leerkrachten geven daarbij extra aandacht aan mogelijkheden, ethiek en gevaren van het internet.