Missie en visie

Onze brede school is veilig, laagdrempelig en biedt structuur. De speel- en leerbehoeften van uw kind staan centraal in ons dagelijks handelen. Onze teams zijn betrokken en professioneel.

Uw kind maakt een goede start

Wij bieden kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen. Op cognitief, creatief en sociaal vlak. Hierdoor kunnen zij na groep 8 een goede start maken in het voortgezet onderwijs.

Onze belangrijkste ambitie

Wij bieden opvang, ontwikkelingsstimulering en onderwijs die klaar zijn voor de toekomst. Daarbij zijn we vernieuwend waar nodig, en degelijk en vertrouwd waar een aanpak zich al bewezen heeft.

Onze kernwaarden

Dit zijn wij. Samenwerkend.

In ons prachtige gebouw spelen en leren we samen. Met respect voor ieders talenten, in een fijn & veilig schoolklimaat. Dat maakt het verschil voor uw kind.

Op de peuterspeelzaal, in het kinderdagverblijf en op de basisschool.

Dit zijn wij. Uitdagend.

We dagen de kinderen én elkaar uit om het beste van onszelf te laten zien. 

Dit zijn wij. Betrokken.

Wat direct bij binnenkomst opvalt, is de gemoedelijke sfeer en de betrokkenheid van alle grote en kleine mensen in onze brede school. Wij zijn er voor elkaar en we werken graag met u samen om voor de kinderen in Gerwen en omstreken een rijke, uitdagende speel- en leeromgeving te bieden. 

Dit zijn wij. Kwaliteit. 

Trots zijn wij op onze professionele teams. Een lerende organisatie die staat voor kwaliteit en talentontwikkeling. 

Dit zijn wij. Innovatief .

Wij bieden de kinderen thematisch onderwijs, met gebruik van ICT

in een uitdagende leeromgeving.