Missie en visie

Onze brede school is veilig, laagdrempelig en biedt structuur. De speel- en leerbehoeften van uw kind staan centraal in ons dagelijks handelen. Onze teams zijn betrokken en professioneel.

Uw kind maakt een goede start

Wij bieden kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen. Op cognitief, creatief en sociaal vlak. Hierdoor kunnen zij na groep 8 een goede start maken in het voortgezet onderwijs.

Onze belangrijkste ambitie

Wij bieden opvang, ontwikkelingsstimulering en onderwijs die klaar zijn voor de toekomst. Daarbij zijn we vernieuwend waar nodig, en degelijk en vertrouwd waar een aanpak zich al bewezen heeft.

Onze kernwaarden

Dit zijn wij. VEILIG

Er is een vertrouwde omgeving waar iedereen zich thuis voelt, fouten mag maken en men elkaar met respect behandelt.

Dit zijn wij. ECHT

Er is een omgeving waarin leerkrachten, ouders en leerlingen gehoord en gezien worden en iedereen zichzelf is. 

Dit zijn wij. UITDAGEND

Er is een leeromgeving waar leerlingen uitgedaagd worden om hun talenten, vaardigheden en interesses te ontdekken en in te zetten om zich op cognitief, sociaal en creatief gebied te kunnen ontwikkelen.

Dit zijn wij. PASSEND

Er wordt onderwijs op maat gegeven waarbij het aanbod wordt afgestemd op behoefte van de groep of het individu. 

Dit zijn wij. TROTS

Kinderen, ouders en leerkrachten zijn trots op elkaar, de school en de ontwikkeling die iedereen doormaakt. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn erg blij betrokken te zijn bij de school. 

Dit zijn wij. SAMEN

Samen met leerlingen ouders, collega's en onze omgeving zijn we betrokken en verantwoordelijk voor de school, het onderwijs en elkaar.