Kwaliteit

De beste school bestaat niet. Het gaat er om welke school het best bij uw kind en uzelf als ouder en opvoeder past. Wat u als ouder een goede school vindt, hangt af van uw persoonlijke criteria. De resultaten van de school vormen één van de criteria waar u als ouder naar kunt kijken bij de keuze van een school voor uw kind.

 

Op Heuvelrijk werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, onze bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling. Objectieve metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2019. Leerlingen geven onze school een 7,5 en daar zijn we blij mee! 

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2019
Medewerkers geven een: 7,0
Ouders geven een:  7,2
Leerlingen geven een:  7,5

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Eindtoets Route 8 totaalscores groep 8

 

2016 / 2017

2017 / 2018

2018 /2019

Toets

Route 8

Route 8

Route 8

Aantal leerlingen

19

22

13

Ondergrens inspectie

197,0

203,0

203,9

Score Eindtoets Heuvelrijk

211,2

207,0

205,1

 Er is in schooljaar 2019/2020 geen afname geweest vanwege de Covid-19 pandemie.  

 

Onze leerlingen behalen bij de Route 8 Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen.

Daarnaast nemen we in groep 7 de Adit intelligentietoets af.  Deze intelligentietest ondersteunt het schooladvies dat we geven.

  

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen in groep 7 een voorlopig advies en in groep 8 een definitief schooladvies. 

We vinden het belangrijk dat het schooladvies passend is bij het kind. We stellen dit advies dan ook samen met leerkrachten die het kind goed kennen, de intern begeleider en de directeur.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs 

 

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

Aantal schoolverlaters 

11

13

22

 22

vmbo-leerlingen

4

7

12

 12

havo/vwo-leerlingen

7

6

10

 10

 

Kwaliteitsverbetering 

De komende schooljaren staan de volgende onderwerpen centraal in onze schoolontwikkeling; 

  • Het werken in aan 'de basis versterken'. We werken aan 8 bouwstenen om ervoor te zorgen dat we werken met een doorgaande lijn in alle groepen.  Voorbeelden van bouwstenen zijn: regels en afspraken, pedagogisch klimaat, didactische kennis en vaardigheden en communicatie.
  • Daarnaast werken we aan een beredeneerd aanbod voor alle leerlingen. Kinderen kunnen in een basisgroep zitten, of in een ondersteuningsgroep of in een verrijkingsgroep. Deze indeling is voor elk vakgebied anders. Het aanbod moet hierop worden afgestemd. 
  • Samenwerking met het Speciaal Basis Onderwijs (SBO vd Putt),  waarbij we de relatie leerling-leerkracht, leerling-leerling en leerkracht leerling versterken.

KinderMeedenkRaad (KMR)

Sinds 2016 hebben we een  KMR op school die bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8 die door hun klasgenoten gekozen zijn. De leden mogen één jaar in de KMR meedenken samen met Harold, de directeur van de school. 

We bespreken verschillende onderwerpen; hoe kan het buitenspelen gezellig blijven, hoe gaat het met de schoolafspraken en de groepsregels, welke ideeen hebben jullie over ons onderwijs. We vergaderen minimaal 6 keer per jaar. Belangrijk is hierbij dat niet alleen de raad maar alle kinderen mee kunnen kunnen denken door hun ideeen in de zelfgemaakte ideeenbus in de klas te doen. 

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.