Kwaliteit

De beste school bestaat niet. Het gaat er om welke school het best bij uw kind en uzelf als ouder en opvoeder past. Wat u als ouder een goede school vindt, hangt af van uw persoonlijke criteria. De resultaten van de school vormen één van de criteria waar u als ouder naar kunt kijken bij de keuze van een school voor uw kind.

 

Op Heuvelrijk werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, onze bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling. Objectieve metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2015. Leerlingen geven onze school een 8,3 en daar zijn we blij mee! 

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2015  
Medewerkers geven een: 8,0  
Ouders geven een:  7,5  
Leerlingen geven een:  8,3  

 

Toetsresultaten

 

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Eindtoets groep 8

 

 

2017-2017

ROUTE8

Eindtoets

2016-2017

ROUTE8

Eindtoets

2015-2016

ROUTE8

Eindtoets

Landelijk gemiddelde   201  204 207
Schoolscore  209,9 211,2 209,5 

 

Onze leerlingen behalen bij de Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. Daarnaast nemen we in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is.

Uitstroomcijfers

 

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Veel leerlingen stromen door naar havo of vwo. Dat hangt onder andere samen met de schoolpopulatie: veel kinderen op St. Jozef hebben hoogopgeleide ouders.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2016-2017 2015-2016 2014-2015
Aantal schoolverlaters   22 20 22
lwoo-leerlingen 0 2 0
vmbo-leerlingen  12 11 10
havo/vwo-leerlingen  10 9 12

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

 

De komende drie schooljaren staan de volgende onderwerpen centraal in onze schoolontwikkeling; 

  • Het werken in Kansrijke Combinatie Groepen (KCG) waarbij we één instructie bieden aan meerdere leeftijdsgroepen en niveaugroepen. Hierbij is sprake van hoge betrokkenheid bij alle leerlingen en werken met met leerlijnen en doelen.  Dit driejarige ontwikkeltraject is gestart in september 2017. We blijven DenkBeelden en cooperatieve werkvormen inzetten.
  • Samenwerking met het Speciaal Basis Onderwijs (SBO vd Putt),  waarbij we de relatie leerling-leerkracht, leerling-leerling en leerkracht leerling versterken.

KinderMeedenkRaad (KMR)

Sinds 2016 hebben we een  KMR op school die bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8 die door hun klasgenoten gekozen zijn. De leden mogen één jaar in de KMR meedenken samen met Harold, de directeur van de school. 

We bespreken verschillende onderwerpen; hoe kan het buitenspelen gezellig blijven, hoe gaat het met de schoolafspraken en de groepsregels, welke ideeen hebben jullie over ons onderwijs. We vergaderen minimaal 6 keer per jaar. Belangrijk is hierbij dat niet alleen de raad maar alle kinderen mee kunnen kunnen denken door hun ideeen in de zelfgemaakte ideeenbus in de klas te doen. 

Bezoek ons SchoolVenster

 

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.