Brede school Heuvelrijk

 

Basisschool 

Kwalitatief goed onderwijs is niet alleen gericht op leeropbrengsten. Goed onderwijs kenmerkt zich door een sfeer van openheid en vertrouwen, waarin kinderen zich veilig voelen. De sfeer en kwaliteit van onze school wordt vooral bepaald door de medewerkers. Zij geven samen met de leerlingen én met u 'kleur' aan de school. 

 

Brede school Heuvelrijk is een kleinschalige school. School, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk werken nauw samen. Met elkaar zorgen we dat uw kind opgroeit in een 'doorgaande lijn': samen hebben we uw kind goed in beeld. Van 0 tot en met 12 jaar.

Pedagogisch klimaat

Kinderen zijn volop in ontwikkeling in de dagelijkse omgang met andere kinderen en volwassenen, zij groeien sociaal en emotioneel.  Onze brede school levert daar, gericht en intuïtief, een grote bijdrage aan. Al onze teamleden steken veel tijd en energie in het omgaan met alle kinderen: Ieder kind mag zijn wie hij of zij is!

Een vriendelijk, veilig klimaat met duidelijkheid zien wij als voorwaarde voor het leren van een kind. 

Pas als uw kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.

Wij werken graag, samen met u als ouders, aan de toekomst van uw kind.

 

Onze basisschool is aangesloten bij Eenbes Basisonderwijs

Kinderopvang, dagopvang en buitenschoolse opvang

Kids Society Erica (KSE) verzorgt in Gerwen dagopvang (voor kinderen van 0 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (bso) voor kinderen die de basisschool bezoeken. Onze pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van uw kind en zorgen voor verdere uitdaging. In de bso ligt het accent op vrije tijd: uw kind mag meedoen aan sport- en spelactiviteiten, knutselen, buitenspelen, of lekker lummelen. Eventueel krijgen oudere kinderen begeleiding bij het huiswerk.

Peuterspeelzaal

De Peuterhof in onze brede school is aangesloten bij de Stichting Kinderspeelzalen Nuenen. Uw peuter krijgt uitstekende mogelijkheden om vrij en onbevangen te spelen en zijn eigen identiteit te ontplooien – in een geschikte spelomgeving.

Onze leidsters sluiten met hun begeleiding aan op de behoeften van uw peuter. We volgen de ontwikkeling van uw kind. En we streven naar een positieve en stimulerende spelsfeer.