Wel of niet naar school met neusverkoudheid?

Beste ouders/verzorgers,

Het is voor iedereen duidelijk dat we voorlopig nog wel te maken zullen hebben met maatregelen rondom corona. Dit levert soms lastige situaties op.
Eén van die lastige situaties doet zich voor als een kind verkouden is. De vraag is dan steeds of het kind wel of niet naar school toe mag.
Afgelopen week zijn hiervoor door verschillende instanties twee beslisbomen gemaakt: eentje voor kinderen tot en met 6 jaar en eentje voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.

Ik stuur u de beide beslisbomen toe, zodat u weet waarop wij ons oordeel over het wel of niet naar school komen van een kind baseren. Bovendien kunt u zelf thuis al kijken of u uw kind thuis moet houden. Natuurlijk zijn er altijd situaties die net even afwijken van de standaardsituaties. In dat geval zullen we als school risicomijdend optreden. Wij willen het virus niet verspreiden en hopen dat u ons hierbij wilt helpen.

 

beslisboom voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar met neusverkoudheid

beslisboom voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar met neusverkoudheid


Met vriendelijke groet,

Harold Jacobs,
directeur brede school Heuvelrijk.