Update onderwijs op afstand 19-03-2020

Beste ouders/verzorgers,

Nu de school gesloten is, zal ik niet dagelijks meer een update verzorgen. De meeste communicatie zal verlopen via de leerkracht(en) van uw kind(eren). Mochten er algemene zaken gecommuniceerd moeten worden, zal ik uiteraard niet aarzelen een update te geven.

Allereerst wil ik u namens het team bedanken voor de vele positieve berichten die we krijgen. Het doet ons goed te zien dat onze inspanningen gewaardeerd worden. Tegelijkertijd wil ik u ook een compliment maken. We merken op school dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen en er goed voor zorgen dat kinderen thuis of in de eigen omgeving opgevangen kunnen worden. Op dit moment zijn er alleen kinderen op school die thuis echt niet terecht kunnen, omdat ouders in een vitale beroepsgroep werken!

De opvang van de kinderen wordt dagelijks verzorgd door (minimaal) twee leerkrachten bij toerbeurt. Andere leerkrachten houden zich bezig met het ontwikkelen en voorbereiden van onderwijs op afstand. Dat is een nieuw fenomeen voor ons en het heeft de afgelopen dagen dan ook flink wat tijd en inspanning gevraagd om een start hiermee te maken.

Vanochtend zijn de eerste thuiswerkpakketjes door vrijwel alle kinderen opgehaald, Als dit nog niet gebeurd is, neemt de leerkracht contact met u op.
De komende dagen wordt er elke dag tussen 10 en 12 uur door de leerkrachten de gelegenheid geboden om vragen te stellen. Vanochtend is dat al door verschillende kinderen gedaan. Daarbij zaten ook verschillende opmerkingen over websites die niet werkten. U zult begrijpen dat dit meestal komt door overbelasting en dat wij daar helaas niets aan kunnen veranderen. Het is voor u wellicht fijn te weten dat een aantal online-activiteiten van de kinderen (bijvoorbeeld in Gynzy) door leerkrachten gemonitord (kunnen) worden. Zo kunnen zij zien of en hoe kinderen thuis aan het werk zijn.

Aanstaande maandag is er een overleg met alle leerkrachten, waarbij we o.a. gaan bespreken hoe we het onderwijs verder vorm zullen geven, wat we doen met correctie en hoe we contact kunnen leggen met onze kinderen. Vanochtend bij het ophalen van de thuiswerkpakketjes was duidelijk merkbaar dat een aantal kinderen hun leerkracht echt mist. Overigens is dat andersom zeker ook zo. De leerkrachten missen het contact met de kinderen ook. Natuurlijk staat de school wel vaker leeg, bijvoorbeeld in een vakantie of weekend, maar het voelt voor ons nu echt anders! Laten we hopen dat deze situatie niet te lang duurt.

Dan nog een bericht voor de ouders/verzorgers van kinderen in groep 8:
U hebt ongetwijfeld inmiddels gehoord dat de eindtoets voor groep 8 niet doorgaat. Voor sommige kinderen zal dat een opluchting zijn, voor andere een teleurstelling. Ik denk dat het een wijs besluit van de overheid is. Het voorkomt onduidelijkheid en onrust bij de kinderen van groep 8. Voor ons maakt het niets uit. Alle kinderen hebben inmiddels een schooladvies gehad en kunnen daarmee starten op het voortgezet onderwijs. Vanuit onze kant zullen we alles in het werk stellen om de kinderen daar te krijgen waar ze volgens ons advies thuishoren. Mocht daar onduidelijkheid over zijn, kunt u contact opnemen met de leerkracht van groep 8 of met mij.

Tot slot:
We zitten samen in een heel bijzondere situatie. Hoelang deze situatie gaat voortduren weet niemand, maar het ziet er niet naar uit dat dit met een paar weken is opgelost. Op dit moment merken wij een groot saamhorigheidsgevoel en mijn wens is dat we dit blijven vasthouden. Er zullen ongetwijfeld zaken mis gaan of anders gaan dan u had gedacht of gewild. Mocht dat het geval zijn, wil ik u uitnodigen om daarover te communiceren met elkaar. In eerste instantie is de leerkracht van uw kind de aangewezen persoon voor deze communicatie, maar indien gewenst of nodig zal ik zeker ook aan deze communicatie deelnemen. Schroom dus niet uw bedenkingen, zorgen of ideeën te delen; overigens mogen complimentjes natuurlijk ook altijd gedeeld worden.
Laten we er samen voor zorgen dat onze kinderen onderwijs krijgen.

Ik wens u namens het team succes met het thuisonderwijs!

Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Harold Jacobs,
directeur
Brede school Heuvelrijk
Basisschool Sint Jozef