Update Coronavirus zondag 8 maart

Beste ouders / verzorgers,

Het Coronavirus is het gesprek van de dag. De richtlijnen van het RIVM hebben vergaande gevolgen. Reden voor het bestuur van de Eenbes u te informeren over de handelwijze binnen de onder haar ressorterende scholen en de gevolgen op dit moment.
U vindt de informatie vanuit de Eenbes in de bijlage.

Op dit moment zijn de gevolgen voor onze school nog te overzien. Door de richtlijnen van het RIVM moeten juffrouw Charlotte en ik noodgedwongen thuisblijven, maar dit heeft nog geen directe gevolgen voor het doorgaan van de lessen, omdat we in ieder geval voor morgen nog vervanging in groep 6/7 hebben. Over de dagen erna is op dit moment nog niets te zeggen, maar het is zeer wel mogelijk dat we groepen naar huis moeten gaan sturen. Laten we hopen dat het zo'n vaart niet zal lopen, zodat de kinderen onderwijs kunnen blijven krijgen.
Overigens gelden de richtlijnen natuurlijk ook voor kinderen. Als zij verkouden zijn, snotteren of koorts hebben, wordt dringend geadviseerd ze thuis te houden.

Ik houd u natuurlijk op de hoogte!

Vriendelijke groet,

Harold Jacobs,
directeur brede school Heuvelrijk