Thuisonderwijs

Beste ouders/verzorgers,

 

Nu we anderhalve week thuisonderwijs erop hebben zitten en het vooruitzicht hebben van nog minimaal anderhalve week thuisonderwijs wil ik u even een update en wat belangrijke informatie geven.

 

Na de afgelopen tijd durf ik te zeggen dat ik trots ben. 

Trots op de leerkrachten, die op een goede manier het online lesgeven verzorgen; het is een genot om hen bezig te zien met het lesgeven aan uw kinderen, terwijl ze ondertussen ook nog zorgen voor de noodopvang.

Trots op u als ouder; wij merken dat u, ondanks alle andere werkzaamheden en bezigheden, uw kind(eren) zo optimaal mogelijk begeleid bij het schoolwerk thuis. Zo af en toe zien we eens een ouder (of opa of oma) in beeld om een kind te helpen tijdens de online instructies. Bovendien krijgen onze kleuterleerkrachten de meest bijzondere foto's en filmpjes toegestuurd, waarop te zien is dat er thuis hard gewerkt wordt.

Trots op uw en onze kinderen. Je zult als kind maar willen spelen en vervolgens de lessen vanuit thuis of de noodopvang moeten volgen. Dat is leren vanuit een heel bijzondere situatie. Wij merken dat de kinderen echt goed hun best doen. Daarnaast blijft het bijzonder om te zien dat een kind aan de juf vraagt of hij/zij thuis naar het toilet mag!

 

Medezeggenschapraad

In de afgelopen week heeft onze medezeggenschapsraad (MR) via de groepsapp om input gevraagd m.b.t. het thuisonderwijs. Gisteravond hebben we in de MR-vergadering de opbrengst hiervan besproken en het doet me deugd te horen dat er zo positief over ons thuisonderwijs gesproken wordt. We zijn daar op school erg blij mee!

Er is ook om vragen en tips gevraagd en met een aantal daarvan gaan we zeker aan de slag. Ik pik er één vraag en één tip even uit:

De belangrijkste vraag was hoe we als leerkrachten zicht houden op de resultaten van de gemaakte opdrachten. N.a.v. deze vraag hebben we vandaag afgesproken daar meer aandacht aan te gaan besteden door bijvoorbeeld kinderen te vragen een foto op te sturen van het gemaakte werk. Dat doen we niet bij elke werkje en bij alle kinderen elke keer, maar meer steekproefsgewijs.

Een tip van een ouder was ook om met ouders te communiceren over de ethiek en de afspraken rondom het online deelnemen aan lessen. Daarbij is het goed om te weten dat de leerkrachten met hun groep afspraken gemaakt hebben over wat wel en niet de bedoeling is rondom het online werken. Natuurlijk zijn er kinderen geweest die de chatfunctie even wilden uitproberen of de microfoon van de juf een keertje wilden uitzetten. Als het goed is, is nu voor iedereen duidelijk dat dat niet de bedoeling is en worden kinderen gedurende de les terechtgewezen, zoals dat ook in de normale klassensituatie zou gebeuren. Over het geheel genomen zijn kinderen echter bijzonder goed bezig met het volgen van de lessen.

 

Noodopvang

Op dit moment maakt een erg groot deel van de kinderen gebruik van de noodopvang. Uiteraard ga ik ervan uit dat dit nodig is, maar ik wil u wel vragen terughoudend hierin te zijn en te blijven. Het online lesgeven in combinatie met noodopvang is elke dag weer een uitdaging voor de leerkrachten. Als je les moet geven aan 13 kinderen op een schermpje en soms nog 10 in het lokaal is dat een pittige opdracht. Vandaar dan ook mijn vraag om uw kind(eren) echt alleen maar naar de noodopvang te laten gaan als er echt geen andere mogelijkheid is.

 

In de afgelopen weken heb ik steeds de aanvragen voor de noodopvang ontvangen en gecoördineerd. Er komt nu in ieder geval één extra week thuisonderwijs bij, zodat er mogelijk veranderingen qua bezetting zullen (moeten) plaatsvinden. In principe ga ik ervan uit dat de kinderen die de afgelopen en huidige week op vaste dagen noodopvang hadden, dat ook in de extra week nodig zullen hebben. Als dat zo is, hoeft u dat niet door te geven.

Ik wil u vragen alleen eventuele veranderingen en nieuwe aanvragen voor de week van 18 t/m 22 januari aan mij door te geven! 

 

Toetsen en rapporten

Normaal gesproken volgen eind januari en begin februari een aantal toetsen uit ons leerlingvolgsysteem en de rapporten. We hebben besloten deze beide zaken pas door te laten gaan als de kinderen eerst weer een paar weken op school zijn geweest. We kunnen nu nog niet zeggen wanneer, hoe en wat, maar houden u hiervan op de hoogte.

 

Studiedag 1 februari

Op 1 februari staat op de kalender een studiedag voor het team van onze school. Om te voorkomen dat we de kinderen net weer op school hebben en ze vervolgens weer een dag vrij te moeten geven, hebben we besloten deze studiedag te laten vervallen. Dat betekent dat er op 1 februari gewoon lesgegeven wordt, hetzij op school, hetzij via thuisonderwijs als de scholen pas later open mogen.

 

Groep 7 en 8

De voorlopige en definitieve adviezen in de groepen 7 en 8 worden volgens de kalender in de tweede week van februari uitgebracht. Ook dit jaar komen deze adviezen uiteraard weer, maar het kan zijn dat er enige vertraging in zit en dat we dat op een iets andere wijze dan normaal gaan doen. Dit zal verder natuurlijk geen consequenties hebben; kinderen van groep 8 kunnen zich gewoon op tijd aanmelden voor een vervolgschool. Uiteraard houden we de ouders van onze leerlingen in groep 7 en 8 op de hoogte.

 

Brief bestuur Eenbes

Ik vraag uw aandacht voor de brief in de bijlage. Het  betreft een brief van de heer Wim Klaassen, bestuurder van onze stichting.

 

Tot slot

Het is een flinke mail geworden met behoorlijk wat informatie. Mochten er echter nog vragen zijn, dan kunt u die uiteraard altijd stellen. Voor zaken m.b.t. de groep van uw kind, kunt u terecht bij de groepsleerkracht en voor meer algemene zaken kunt u bij mij terecht.

Ik wens u succes met de begeleiding van uw kind(eren) bij het thuisonderwijs en wil u bedanken voor uw inzet als onze onderwijspartner!

 

Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

 

Harold Jacobs,

directeur brede school Heuvelrijk