Coronabeleid augustus 2020

Beste ouders/verzorgers,

Aanstaande maandag is het weer zover: de kinderen gaan weer naar school. Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en net zoveel zin om weer te beginnen als wij. Wij zijn er klaar voor om alle kinderen weer te ontvangen!

Daar waar iedereen had gehoopt dat Corona steeds verder naar de achtergrond treedt, is het virus helaas nog lang niet weg en neemt het aantal besmettingen weer toe. In de persconferentie van het kabinet is daar uitgebreid bij stilgestaan en zijn eerdere versoepelingen teruggedraaid of nieuwe aanscherpingen geïntroduceerd. Helaas is dit voor ieders gezondheid en veiligheid nodig gebleken. Ook binnen de scholen van de Eenbes nemen we dit signaal buitengewoon serieus. 

Voor ons betekent dit dat we starten met ons Coronabeleid op school, zoals we het vorige schooljaar geëindigd zijn. Dat betekent dat ouders de kinderen buiten "overdragen" aan hun leerkracht(en). De kleuters kunnen door de voordeur naar binnen (aan de kant van de Heuvel) en de overige kinderen via de speelplaats (waarbij we de ouders weer willen vragen niet de speelplaats op te komen). Daarbij blijft natuurlijk het feit dat volwassenen 1,5 meter afstand moeten houden bestaan. Het betekent ook dat we de kinderen weer vaak de handen laten wassen en zullen toezien op de hygiëne.

In principe mogen ouders niet de school in, tenzij hiervoor toestemming is van de directie of een plaatsvervanger. Dat geldt ook voor andere volwassenen. Iedere volwassene buiten het team moet bij betreden van de school een formulier invullen met daarop naam, telefoonnummer, tijdstip van aankomst en tijdstip van vertrek.

Graag ook nog uw aandacht voor het volgende:

  • Kinderen met klachten, ook milde klachten, die coronakenmerken vertonen, moeten thuis blijven. Als gedurende de dag leerkrachten constateren  dat een kind klachten heeft, zullen de ouders geïnformeerd worden en wordt het kind naar huis gestuurd.
  • Bij een positieve test op Corona van een huisgenoot, blijven de betrokken kinderen thuis en gaan 10 dagen in quarantaine;
  • Bij terugkeer van volwassenen (ouders) uit een gebied dat als oranje of rood is aangemerkt, is het zeer dringende advies om 10 dagen in quarantaine te gaan; voor de kinderen tot en met 12 jaar geldt de quarantaine niet, tenzij ze (milde) klachten vertonen
  • Ventilatie van ons schoolgebouw blijft belangrijk; we zetten zoveel mogelijk ramen en deuren open. 

Er is in het nieuws veel te doen over de ventilatie van schoolgebouwen. Binnen de Eenbes wordt een inventarisatie gemaakt om te kijken of alle gebouwen aan de voorschriften voldoen. Deze inventarisatie zal voor 1 oktober zijn afgerond, waarna eventuele aanpassingen zo snel mogelijk zullen worden doorgevoerd.

Helaas zijn al deze afspraken nog steeds nodig. Dat weerhoudt ons er niet van om er een mooi en leerzaam schooljaar van te gaan maken.
Tot maandag!

Met vriendelijke groet,

namens het team,

Harold Jacobs,
directeur brede school Heuvelrijk.