Privacybeleid

Deze school valt onder het schoolbestuur Eenbes Basisonderwijs. Het bestuur, en dus ook deze school, heeft een regeling voor de bescherming van de persoonsgegevens van de kinderen en hun ouders/verzorgers en beleid over de uitwisseling van deze informatie. De gezamenlijke medezeggenschapsraad van Eenbes, waarin ouders vertegenwoordigd zijn, heeft hierin geadviseerd. 
Indien u het beleidsplan “Privacybeleid, gegevensverwerking van leerlingen en ouders/verzorgers bij Eenbes Basisonderwijs” wilt inzien, klikt u hier.