Patricia Verschoor

Orthopdagoog

Patricia.verschoor AT eenbes DOT nl
Mijn naam is Patricia Verschoor en ik ben werkzaam als orthopedagoog bij Expertise Netwerk Eenbes (EN). Van daaruit ben ik verbonden aan de scholen uit Gerwen, Nederwetten, Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout. 

 

Het Expertise Netwerk Eenbes is verbonden aan alle Eenbes basisscholen. Het EN beoogt passend onderwijs in het basisonderwijs in brede zin te ondersteunen en is gericht op hulp voor de leerling, de leerkracht, de intern begeleider, de directeur en het team.   

 

Als orthopedagoog kan ik ondersteuning bieden bij de schoolse ontwikkeling van uw kind. Denk hierbij aan de cognitieve ontwikkeling, didactiek, gedrag in de klas en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit kan middels handelingsgerichte diagnostiek (onderzoek), observatie en/of leerlingbesprekingen. Daarnaast neem ik deel aan de Zorg-Advies-Team overleggen (ZAT). De aanvraag voor hulp of ondersteuning verloopt altijd via de directeur en/of intern begeleider 

Naar overzicht