Carin Macias

Leerkracht groep 3
Vertrouwenspersoon

carin.macias AT eenbes DOT nl

Ik werk al vele jaren als juf  op deze school. Ik heb het hier prima naar mijn zin. We hebben een goed team en werken prettig met elkaar. Nog steeds vind ik het werken met kinderen een uitdaging. Ieder jaar opnieuw zie je de kinderen in je groep zich ontwikkelen. Het zijn allemaal kleine persoontjes waar je een  band mee opbouwt en die je aan het eind van het jaar toevertrouwt aan de volgende leerkracht.

Het geeft voldoening om te zien hoe een kind zijn talenten ontwikkelt en dat jij als leerkracht het daarin begeleidt. Een goede sfeer in de groep vind ik heel belangrijk. Een kind moet zich veilig voelen en gerespecteerd. Je moet kunnen zijn zoals je bent. Dit is een basis om tot volle ontplooiing te kunnen komen.

 

Ouders zijn belangrijk. We hebben een gezamenlijk doel: het beste halen uit je kind. 

Naast het werken in de groep ben ik vertrouwenspersoon op deze school.

Ook ben ik nog lid van de MR.

 

Naar overzicht