Verkoudheid of koorts

Beste ouders / verzorgers,

Al eerder heb ik u verzocht om kinderen met kenmerken van verkoudheid of koorts thuis te houden. Inmiddels is er binnen de Eenbes afgesproken dat we kinderen met dergelijke verschijnselen naar huis zullen sturen. Mocht uw kind deze verschijnselen hebben, dan zult u gebeld worden en wordt u verzocht uw kind te komen halen.

Ik realiseer me dat dit een flink beroep op u kan doen, maar reken uiteraard op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Harold Jacobs,
directeur basisschool Heuvelrijk