Ventilatie op school

Beste ouders/verzorgers,

In de afgelopen week is er in de media veel te doen over de ventilatiesystemen op scholen. Alle scholen hebben vanuit het ministerie de opdracht gekregen om de systemen te laten testen, zo ook de scholen binnen de stichting Eenbes. De controles van de systemen door externe deskundigen hebben in de afgelopen weken plaatsgevonden en het doet me deugd te melden dat ons ventilatiesysteem voldoet aan de voorwaarden vanuit het RIVM.

De ventilatie binnen onze school voldoet dus aan de geldende richtlijnen. We houden wel rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,

Harold Jacobs,
directeur Brede school Heuvelrijk