Update thuisonderwijs 22 januari

Beste ouders/verzorgers, 

  

Inmiddels zit de derde week met thuisonderwijs en noodopvang er bijna op. Over het geheel genomen ben ik erg tevreden over de gang van zaken. We zien dat er op school, maar zeker ook thuis, hele mooie zaken gebeuren en dat kinderen zich goed inzetten voor het onderwijs. Er zijn echter twee zaken die me wel wat zorgen baren en die ik graag met u wil delen. 

  

Druk op de noodopvang 

De media staan er vol van en ook wij merken het op school: er wordt ongelooflijk veel gebruik gemaakt van de noodopvang! Nu de schoolsluiting is verlengd, merken we dat er weer meer aanvragen voor noodopvang binnenkomen, terwijl het al erg druk was. 

Omdat leerkrachten naast het verzorgen van hun online lessen ook moeten zorgen voor de kinderen in de noodopvang, maakt dat de druk op hen erg hoog. Zeker bij de jongere kinderen is de combinatie van lesgeven en opvangen een pittige uitdaging. Wellicht dat u als ouder dat ook in enige mate ervaart bij het begeleiden van uw kind thuis. 

  

Vanuit de overheid hebben scholen de opdracht gekregen om noodopvang te verzorgen, zodat ouders in cruciale beroepen door kunnen gaan met hun belangrijke werk. Daar staat tegenover dat ouders met cruciale beroepen een inspanningsverplichting hebben om het gebruik van de noodopvang zoveel mogelijk te beperken.  

  

Het is geen sympathieke vraag, omdat ik weet dat veel ouders thuis ook in een lastige situatie zitten met werk en de zorg voor de kinderen, maar ik ga hem toch stellen. Ik wil u vragen voor elke dag dat u eventueel noodopvang aanvraagt (of al aangevraagd heeft) af te wegen of dat ook echt noodzakelijk is. Als uw kind normaliter drie dagen per week naar de noodopvang komt en u bent toevallig een keertje vrij, laat het ons dan even weten. Elk kind minder betekent immers vermindering van de druk op de leerkracht! U kunt een verandering in de behoefte aan noodopvang natuurlijk altijd even aan mij doorgeven. 

  

Verkouden kinderen 

Zo af en toe komen we nog wel eens flink snotterende en hoestende kinderen op school tegen. Op dit moment is nog onduidelijk in hoeverre kinderen het coronavirus overdragen en u kunt zich voorstellen dat onze medewerkers zich soms zorgen maken over hun eigen gezondheid en de gezondheid van de andere kinderen in de groep. Ik wil de ouders van kinderen met verkoudheidsklachten dan ook met klem vragen te kijken naar de beslisboom, die u via de mail heeft ontvangen, of ze naar school mogen komen en serieus te overwegen om de kinderen te laten testen op corona. Ook kinderen uit de basisschoolleeftijd kunnen inmiddels op basis van verkoudheidsklachten getest worden. 

 

Natuurlijk gaan we ook de komende weken gewoon door met het thuisonderwijs en de noodopvang. Mocht u met vragen zitten, schroom dan niet om contact op te nemen. Voor het thuisonderwijs kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind en voor de noodopvang bij mij. Samen met u willen we deze periode op een zo goed en gezond mogelijke manier doorkomen.

 

Succes met de begeleiding van uw kind(eren) thuis en blijf gezond!

 

Vriendelijke groet,

 

Harold Jacobs,

directeur brede school Heuvelrijk