Update onderwijs op afstand 23-03-2020

Beste ouders / verzorgers,

De tweede week van onderwijs op afstand is gestart. Ik kan me voorstellen dat dit voor alle betrokkenen, ouders en kinderen, even wennen is. Ineens wordt u gebombardeerd tot meester of juf en dat is niet altijd een makkelijk te combineren rol met die van papa of mama, weet ik uit ervaring...
Het zal niet altijd meevallen het eigen werk en het werk van en de zorg voor de kinderen in goede banen te leiden. Ik wens u daarbij succes!

Vanochtend heeft de eerste digitale vergadering van het schoolteam plaatsgevonden. Een algeheel gehoorde opmerking tijdens de vergadering was toch wel dat jullie kinderen op school gemist worden. De leerkrachten vinden het erg leuk om, ondanks alle beperkingen, te regelen dat er contact met de kinderen komt. Bovendien kunnen we op die manier ook kinderen de gelegenheid geven om vragen te stellen over de weektaak en in een later stadium wellicht instructie gaan geven. De komende week zal de weektaak nog met name bestaan uit het herhalen en bijhouden van eerdere lesstof, maar er komt onherroepelijk een moment waarop nieuwe stof zal moeten worden aangeboden.
We willen dit gaan regelen door te werken met Microsoft Teams, waarbij leerkrachten steeds met een groepje van 4 leerlingen contact gaan leggen. Hoe dit werkt en wanneer we daarmee precies gaan starten hoort u nog van ons!

De leerkrachten vinden het erg leuk dat ze zoveel berichtjes en foto's krijgen van kinderen die aan het werk zijn. We zullen deze berichten en foto's niet in onze schoolapp zetten, omdat er anders teveel in komt, we het risico nemen kinderen te vergeten en we bovendien niet willen dat we "gedoe" krijgen met privacy. We zullen dus de schoolapp alleen gebruiken voor boodschappen vanuit onze kant. Dat neemt niet weg dat iedereen nog gerust foto's en berichtjes mag sturen. Wanneer u ons mailt graag  alle leerkrachten van de groep mailen, zodat iedereen op de hoogte blijft.
Er zijn nog ouders die onze schoolapp nog niet op hun telefoon geïnstalleerd hebben. In de bijlage bij dit mailtje vindt u een handleiding om dit alsnog te doen!

Van afstand kunnen wij aardig zien of er goed gewerkt wordt. Over het algemeen gebeurt dat vrij goed, maar helaas zijn er ook nog kinderen die helemaal niets of heel weinig gedaan hebben. We willen u als ouder / verzorger vragen erop toe te zien dat uw kind de dagtaak wel steeds maakt!

We kiezen ervoor om naast het schriftelijk werk meer en meer digitale werkjes in te zetten. Enerzijds omdat we u als ouder niet willen belasten met het nakijkwerk, anderzijds vanwege het feit dat de kinderen bij de digitale opdrachten directe feedback krijgen. Een ander voordeel is dat leerkrachten alle digitale opdrachten kunnen zien. Dat betekent dat een leerkracht ook kan zien of een kind een opdracht goed of minder goed heeft uitgevoerd. Voor de opdrachten in werkboekjes of werkbladen is dat wat lastiger. De leerkrachten gaan dan ook steekproefsgewijs kinderen vragen een foto van het gemaakte werk te maken en op te sturen, zodat zij het kunnen bekijken. Bovendien is dat voor sommige kinderen een stok achter de deur om aan het werk te komen en te blijven. 

Op dit moment zijn de leerkrachten hard aan het werk om de weektaak voor de komende week te maken. De nieuwe weektaak kan aanstaande  woensdag tussen 9 en 10 uur opgehaald worden op dezelfde wijze als vorige week. Het is wel belangrijk dat de (plastic) mapjes/hoesjes meegenomen worden, zodat er door u of uw kind een nieuwe inhoud ingestopt kan worden. De leerkrachten zorgen uiteraard voor deze nieuwe inhoud. 

Mocht uw kind alleen komen, wil ik u vragen uw kind op het hart te drukken niet bij de school met klasgenootjes in een groepje op de speelplaats te blijven hangen. Natuurlijk is dat heel gezellig, maar het is ook absoluut niet de bedoeling van alle maatregelen die er nu genomen worden. 

Tot slot wens ik u namens het team sterkte in deze moeilijke tijden. 

Blijf gezond!

Vriendelijke groet,

Harold Jacobs,
directeur
basisschool Sint Jozef
brede school Heuvelrijk