School na 11 mei: onderwijs en noodopvang

Onderwijs in halve dagen
Een aantal ouders vraagt zich af waarom wij in halve dagen gaan werken, terwijl er andere aanbevelingen gedaan zijn. Daarover het volgende:
Nadat onze premier op dinsdagavond bekend maakte dat scholen weer voor 50% open moesten gaan, heb ik met mijn beide teams (Gerwen en Nederwetten) woensdag al een vergadering gehad. Deze vergaderingen hadden we op voorhand al gepland, omdat we wisten dat we wellicht snel zouden moeten schakelen. De premier zei tijdens zijn toespraak dat scholen zelf moesten bekijken hoe scholen het onderwijs wilden inrichten. Dat hebben wij binnen de vergadering dan ook gedaan; we kwamen daarbij op halve dagen, omdat we dan het meest effectief onderwijs kunnen verzorgen, waarover hieronder meer. In de dagen ná onze beslissing kwam het ene advies na het andere in de media. We hebben deze adviezen uiteraard bekeken en gewogen, maar hebben geconstateerd dat de alternatieven niet beter waren. Door dagelijks contact met de kinderen en halve lesdagen met daarin de meest essentiële vakken kunnen wij onze kinderen beter onderwijs geven dan door om en om hele lesdagen in te voeren. We kunnen in een halve lesdag veel aandacht geven aan een kleine groep kinderen en focussen op de belangrijkste onderwijsinhouden. Dat heeft voor ons de doorslag te geven om te kiezen voor onderwijs in halve schooldagen. We willen graag de best mogelijke onderwijskwaliteit bieden die in deze lastige tijd mogelijk is.

Zoals ik eerder al schreef, realiseren we ons dat dit niet voor alle ouders het meest ideaal is. Dat geldt overigens ook voor het alternatief, waarbij sommige kinderen hele dagen (of op sommige scholen zelfs hele weken) thuis zijn. 

Ik heb van ouders ook de vraag gekregen of dit systeem wordt doorgevoerd tot de zomervakantie. Op die vraag kan ik nog geen antwoord geven, want dat zal afhangen van de maatregelen vanuit de overheid. Persoonlijk hoop ik dat we over een week of drie de kans krijgen om onze kinderen weer gewoon naar school te laten gaan.

Noodopvang
Er is een aantal mensen dat zich zorgen maakt over de noodopvang. Is er noodopvang en zo ja, hoe dan?
Allereerst hoop ik natuurlijk dat er zo weinig mogelijk gebruik hoeft te worden gemaakt van noodopvang. De noodopvang is uitsluitend bedoeld voor ouders met een vitaal (cruciaal) beroep, die echt geen andere mogelijkheid hebben om hun kind(eren) onder te brengen. Hopelijk lukt het de meeste ouders om hun kind(eren) bij klasgenootjes onder te brengen; zij zijn immers allemaal tegelijkertijd thuis en mogen bij elkaar komen. Het motto is immers dat we het samen moeten doen.
Ongetwijfeld zullen toch een paar kinderen gebruik moeten maken van de noodopvang. U zult begrijpen dat wij geen extra mensen beschikbaar hebben voor de opvang van deze kinderen; alle teamleden zijn bezig met het verzorgen van onderwijs. Op dit moment wordt dan ook nagedacht over de beste manier om deze kinderen op te vangen. Daarbij wordt gedacht aan het toevoegen van kinderen aan de groepen, die op dat moment onderwijs op school krijgen, maar ook aan het werken met een vrijwilliger. Hierover zal in de loop van deze meivakantie duidelijkheid komen. Er zal hoe dan ook noodopvang komen, zodat mensen die er gebruik van moeten maken er ook gebruik van kunnen maken.

Omdat het echt gaat om noodopvang, zullen we tegen het einde van de meivakantie inventariseren welke kinderen hiervan gebruik moeten maken. Dat geeft ouders nog ruim een week om een alternatief te regelen...

Overige informatie
Zoals ik in een eerdere mailing al meldde, krijgt u op 8 mei meer informatie over de organisatie op school. We zullen dan in een protocol helderheid geven over de hygiëne, de pauzes, het halen en brengen van kinderen, eten en drinken op school, trakteren bij verjaardagen, enz. enz...

Ik hoop hiermee al een aantal vragen van ouders te hebben beantwoord.

Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Harold Jacobs,
directeur brede school Heuvelrijk.