Scholen gaan dicht

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het was geen verrassing dat er drastische maatregelen aan zaten te komen, maar dat het zo snel ook iets voor onze school zou betekenen, daar hadden we toch niet op gerekend. Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond zal morgenochtend het Corona crisisteam vanuit Eenbes bij elkaar komen en mij verder informeren. Ik zal vrij snel daarna ook met een bericht komen wat dit voor onze school en uw kind(eren) zal betekenen.

Zonder op zaken vooruit te lopen willen, we u al wel vragen om morgen een goede (rug)tas mee te geven, zodat we mogelijk al wat spullen voor de komende periode kunnen meegeven aan uw kind(eren).

Het zal voor u en ons weer een hele puzzel worden om alles in goede banen te leiden. Ik wens u daarbij veel succes! Net zoals tijdens de vorige periode gaan we dit samen aan!. 

Blijf gezond!

 

Met vriendelijke groet,