Lockdown - noodopvang en thuisonderwijs

Beste ouders/verzorgers,

 

Vanaf morgen zijn alle scholen in Nederland weer dicht. Dit bericht kwam onverwachts en dat betekent dat er zowel thuis als op school weer snel geschakeld moet worden.

Net als in het voorjaar moeten we vanuit school zorgen voor noodopvang voor ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen naast het verzorgen van thuisonderwijs.We hebben intern besloten ons de komende drie dagen te richten op de verzorging van de noodopvang en het goed voorbereiden van het thuisonderwijs vanaf 4 januari, zoals onze minister ook heeft voorgesteld.

Noodopvang:

Ook nu bieden we als school weer noodopvang aan voor kinderen van ouders die in cruciale beroepen werken. Kinderen mogen daar gebruik van maken als minimaal één van beide ouders in een cruciaal beroep werkt en er geen andere mogelijkheid voor opvang is (er wordt daarbij gesproken over een inspanningsverplichting). Via onderstaande link kunt u zien of uw beroep tot de cruciale beroepen behoort.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

De noodopvang vindt steeds plaats op school gedurende de reguliere schooltijden! Mocht u gebruik willen maken van de noodopvang kunt u deze mail beantwoorden. U moet dan vermelden om welk(e) kind(eren) het gaat, in welke groep(en) en op welke dag(en) er opvang nodig is.

 

Thuisonderwijs

Zoals vermeld vindt in de periode tot de kerstvakantie nog geen thuisonderwijs plaats. De leerkrachten zijn alles aan het voorbereiden om dit na de vakantie op te starten. Daarbij worden de bevindingen uit de eerder gehouden enquête over het thuisonderwijs meegenomen. De leerkracht van uw kind zal later deze week communiceren over de wijze waarop het onderwijs straks plaats zal vinden.

Er zullen in ieder geval meer contact- en instructiemomenten zijn dan in het voorjaar. Als u meerdere kinderen thuis hebt, kan het voorkomen dat zij tegelijkertijd achter een device (en in verschillende ruimten) moeten zitten om de lessen te kunnen volgen. Het is wellicht goed daar al even over na te denken en zo nodig iets voor te regelen.

 

Devices

Net als in het voorjaar lenen wij ook weer iPads uit aan kinderen die deze nodig hebben voor het thuisonderwijs. We doen dit aan de hand van een bruikleenovereenkomst. Mocht u voor uw kind een iPad nodig hebben, dan kunt u dat aangeven bij de groepsleerkracht van uw kind. Als de bruikleenovereenkomst getekend terug is, kunt u de iPad (laten) ophalen. Uiteraard kunnen we alleen iPads uitlenen aan kinderen die anders echt niet deel kunnen nemen aan het thuisonderwijs.

 

Tot slot

Het team is er klaar voor om de kinderen op te vangen en straks weer thuisonderwijs te verzorgen. We hadden ons deze laatste schoolweek van 2020 iets anders voorgesteld, maar helaas zijn de maatregelen noodzakelijk om het virus te bestrijden.

Namens het team wens ik u alvast fijne, gezonde feestdagen en succes en sterkte in de komende periode van lockdown.

 

Blijf gezond!

 

Met vriendelijke groet,

 

Harold Jacobs,

directeur brede school Heuvelrijk.